City List

City Population Buildings 100m+ 150m+ 200m+
New Taipei 4,019,898 478 194 13 1
Taipei 2,553,798 213 85 12 6
Taoyuan 2,272,976 115 30 1 0
Taichung 2,818,139 280 116 16 0
Tainan 1,867,554 59 8 0 0
Kaohsiung 2,753,530 273 139 12 3
Keelung 365,591 9 3 0 0
Hsinchu 573,858 65 23 0 0
Hsinchu City 452,781 47 23 0 0
Miaoli 539,879 1 0 0 0
Changhua 1,259,246 66 0 0 0
Nantou 487,185 16 2 0 0
Yunlin 672,557 0 0 0 0
Chiayi 495,662 0 0 0 0
Chiayi City 264,858 0 0 0 0
Pingtung 807,159 0 0 0 0
Yilan 451,635 76 2 0 0
Hualien 322,506 1 0 0 0
Taitung 213,956 0 0 0 0
Penghu 105,645 0 0 0 0
Kinmen 140,004 0 0 0 0
Lienchiang 13,420 0 0 0 0