City List

City Population Buildings 100m+ 150m+ 200m+
New Taipei 4,042,587 503 194 13 1
Taipei 2,509,740 230 88 12 6
Taoyuan 2,321,618 136 30 1 0
Taichung 2,849,578 287 116 16 0
Tainan 1,860,072 59 8 0 0
Kaohsiung 2,736,577 283 140 12 3
Keelung 361,874 10 3 0 0
Hsinchu 590,305 68 23 0 0
Hsinchu City 456,872 48 24 0 0
Miaoli 533,971 1 0 0 0
Changhua 1,235,255 68 0 0 0
Nantou 475,921 16 2 0 0
Yunlin 659,288 0 0 0 0
Chiayi 483,024 0 0 0 0
Chiayi City 263,290 1 1 0 0
Pingtung 793,303 0 0 0 0
Yilan 449,492 76 2 0 0
Hualien 316,746 24 0 0 0
Taitung 211,114 0 0 0 0
Penghu 107,708 0 0 0 0
Kinmen 144,034 0 0 0 0
Lienchiang 14,006 0 0 0 0