City List

City Population Buildings 100m+ 150m+ 200m+
New Taipei 4,019,898 442 191 13 1
Taipei 2,553,798 184 84 12 6
Taoyuan 2,272,976 86 26 1 0
Taichung 2,818,139 263 112 16 0
Tainan 1,867,554 58 8 0 0
Kaohsiung 2,753,530 249 134 12 3
Keelung 365,591 6 2 0 0
Hsinchu 573,858 60 23 0 0
Hsinchu City 452,781 42 22 0 0
Miaoli 539,879 0 0 0 0
Changhua 1,259,246 66 0 0 0
Nantou 487,185 16 2 0 0
Yunlin 672,557 0 0 0 0
Chiayi 495,662 0 0 0 0
Chiayi City 264,858 0 0 0 0
Pingtung 807,159 0 0 0 0
Yilan 451,635 76 2 0 0
Hualien 322,506 1 0 0 0
Taitung 213,956 0 0 0 0
Penghu 105,645 0 0 0 0
Kinmen 140,004 0 0 0 0
Lienchiang 13,420 0 0 0 0